97-200 Tomaszów Maz ul.Spalska 112,
Polska

506-410-930
biuro@ttmionz.pl

Aktualności

| |
Administrator strony TTMiOnZ Rafał Goździk
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zarząd Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Tomaszów Mazowiecki zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 20 czerwca 2022 r o godz.16,00 w siedzibie TTMiOnZ przy ul.Spalskiej 112 w Tomaszowie Mazowieckim
Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce
1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania decyzji
4.Przedstawienie porządku obrad
5.Przedstawienie wniosku Zarządu Towarzystwa o przedmiocie rozwiązania z dniem 20 czerwca 2022 roku Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce Tomaszów Mazowiecki, powołanie jego likwidatora i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji na rzecz organizacji o podobnych celach działania
6.Wystąpienia i wolne wnioski
7.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków
W przypadku braku większości członków do stworzenia prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania decyzji, wyznacza się termin kolejnego żebrania na dzień 20 czerwca 2022 rok na godz.17,00 w siedzibie TTMiOnZ
| |
Administrator strony TTMiOnZ Rafał Goździk
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

tomaszowskiego

| |
Administrator strony TTMiOnZ Rafał Goździk
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Cześć ukraińcòw,którzy przyjechali do naszego miasta,przywieźli ze sobą zwierzęta.275436596 474543154305166 151384322271308328 n
Dzisiaj przekazaliśmy karmę dla psów i kotów mieszkających w hostelu na terenie dawnego "Wistomu".
| |
Administrator strony TTMiOnZ Rafał Goździk
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kocie, przyjmij życzenia w dniu swojego święta. Niech o kociakach każdy dziś pamięta!