97-200 Tomaszów Maz ul.Spalska 112,
Polska

506-410-930
biuro@ttmionz.pl

Wyjaśnienie

| |
Administrator strony TTMiOnZ Rafał Goździk
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z pytaniami dotyczącymi odbioru i utylizacji zwłok padłych zwierząt,informujemy,iż o takich przypadkach należy powiadamiać Straż Miejską tel.986 .Funkcjonariusze poinformują odpowiednie służby.Dotyczy to zwierząt padłych na ulicach między innymi na skutek wypadków i innych zdarzeń losowych.